Logo

Ho Bugt Sejlklub

sejlklubben på stranden

Kontakt sejlklubben, udfyld formularen.

Kontakt sejlklubben:

Organisations plan

Ho Bugt Sejlklub er organiseret i udvalg, disse udvalg har hver deres ansvarsområde.

Ho Bugt Sejlklub - Organisations Diagram - marts 2021
Tillidsposter
Bestyrelsen:
Formand:
Bjarne Lindquist
Næstformand:
Simon Nørgreen
Kasserer:
Henrik Møller
 
Medlem:
Jan ST. Nielsen
Tommy Lund Nielsen
Gro Thyme
Uffe Henneberg
Revisorer:
 
Per Vilstrup
Ole Bang
Suppleanter:
Bestyrelse:
Jens Kloster
Hans Henrik Riber
 
Revisor:
Jesper Jantzen
Drift
Kartotek:
 
Bjarne Lindquist
Nøgler:
 
Jens Peter Riber
Sikkerhed:
 
Bjarne Lindquist
Natur Miljø:
 
Simon Nørgreen
Finn Bojsen
Kommunikation:
Presse:
Carsten Kousgaard
Hjemmesiden:
Bjarne Lindquist
Henrik Møller
Sponsorer:
Koordinator:
Simon Bak
Jes Laursen
Inventar:
Liste:
Henrik Møller
Flag:
Kurt Clemmensen
Radioer:
Jørk Johannsen
Våddragter:
Jonas Thyme
Emil Lund
Søgrej:
Vagn Kramer
Per Nielsen
Aktiviteter
Klubliv
Tursejlads
(Tommy)
Turguide:
Gunnar Kondrup
Ebbe Kildsgaard
Kapsejlads
(Bjarne)
Planlæg:
Bjarne Lindquist
Michael Jørgensen
Morgenbadning
(Tommy)
Bademester:
Martin Enevoldsen
Sune Kjellerup
Laila Brinck
Peter L. Sørensen
Britta Hedager
Lene Krogh
Saunagus:
Jan Bach Nielsen
I Form
(Gro)
Svømning:
Nils Kragh
Henrik Fur Lisby
Carsten Kousgaard
Kurser
(Gro)
 
Gro Thyme
Lone B. Thuesen
Windsurf
(Simon)
Surf camp:
Kasper Thrane
Slalomrækken:
Søren Christensen
Kite surf
(Simon)
Kontakt:
Hans Henrik Riber
E-Sejlads
(Bjarne)
Tovholder:
Martin Enevoldsen
Socialt
(Simon)
Klubaften:
Bjarne Lindquist
Fester:
Carsten Kousgaard
Dagmar
-tærten:
Tommy Lund
Sankthans:
Palle sennels
Ernst Henriksen
Niels Peter Sørensen
Prøv fartøj:
Finn Bojsen
Nils Kragh
Sune Kjellerup
Glenn Ludvigsen
Jesper Fahnøe
Jes Laursen
Sejlerskole
Ungdoms jolle
Optimist & Feva
(Bjarne)
Koordinator:
Nils Kragh
 
Stævner:
Janus Hygum
 
Træner:
Claus Ingemann Nielsen
Janus Hygum
Jes Laursen
Julie Frøkjær
Jørk Johannesen
 
Hjælpere:
Lars Hansen
Erik Smith
Sejl og Studer
Wayfarer & Hobie
(Bjarne)
Koordinator:
Lise Bennetsen
Jesper H. Lykke
Voksen jolle
Wayfarer & Hobie
(Bjarne)
Koordinator:
Bjarne Lindquist
 
Instruktører:
Johnny Baggesen
Claus Sørensen
Brian Gregersen
Surfing
Voksen & Ungdom
(Uffe)
Koordinator:
Gro Thyme
Carsten Kousgaard
 
Windsurf:
Ole Storjohan
Ole Bang
Sune Kjellerup
Jonas Thyme
Kasper Thrane
Martin Jeppesen
Lise Wenche Pedersen
Simon Bak
Søren Hug
 
SUP:
Lasse Clausen
Faciliteter:
Lokaliteter
Klubhus:
(Tommy)
Messen:
Hans Peder Dreyer
 
Bad:
Arne Gram
 
Sauna:
Lars Færgemann
 
Magasin:
Bjarne Lindquist
 
Hylder:
Henrik Fur Lisby
 
Veranda:
Ledig:
 
Trappe til jolleplads:
 
Ledig;
 
Håndværker:
Jens Larsen
Jesper Lentz
Jan ST. Nielsen
Henrik Fur
Arealer:
(Tommy)
Haven:
Ole Hansen
Gunnar Kondrup
Torben Midgaard
 
Jolleplads:
Per Vilstrup
Paul Jacobsen
Ernst Henriksen
Kurt Clemmenseb
Torben Madsen
Tommy Lund
 
Bådhus:
Henrik HT Nielsen
 
Havnehal:
Per Nielsen
Udstyr
Sejl joller:
(Bjarne)
Bådsmand Wayfarer:
Yellow:
Johnny Bakkesen
Laksen:
Niels P. Sørensen
Kurts Kutter:
Svend
Tumleren:
Hanne
Langli:
Claus Sørensen
Marbæk:
Ole Leif Darth
 
Bådsmand HobieCat:
Flit:
Jesper Jantzen
Flot:
Ledig
 
Bådsmand Feva:
 
Mikkel Enevoldsen
Nils Kragh
 
Bådsmand Optimist
 
Jørk Johannsen
Per Vilstrup
Følgebåde:
(Jan)
Bådsmand:
Glen Ludvigsen
 
Driv midler:
Torben Madsen
 
Følgebåds Kaptajns kursus:
 
Torben Madsen
Per Nielsen
Vagn Kramer
Klub surfer:
(Uffe)
Bådsmand:
Sune Kjellerup
Trailer:
(Jan)
Optimist:
Ledig
Wayfarer:
Følgebåd:

Ledige job

Ho Bugt Sejlklub er organiseret i udvalg der varetager driften af klubben. Disse udvalg er friviligt arbejde, og det er sådan at klubbens medlemmer løfter i flok. Der er rigtig mange medlemmer der arbejder i et udvalg, og bestyrelsen ser helst at alle har en lille opgave, det er det der gør en sund klub. Nedenfor er der listet et par opgaver som vi gerne vil have hjælp til, ser du dig selv frivillig og har du lyst og mulighed for at bidrage til klubbens ve og vel, så holde dig ikke tilbage, vi kan altid bruge en hånd mere.

Job liste:

Hyldeansvarlig

Ho Bugt Sejlklub har ca. 90 hylder i magasinet, disse udlejes til medlemmerne på årsbasis. Der er brug for en person der vil stå for tildeling af hylderne. Hyldeoversigten vedligeholdes i Sejklubbens database, og du vil få et lille kursus i at bruge systemet.

Kontakt: Formanden.

Børneattest adminstrator

Ho Bugt Sejlklub er ansvarlig for at have børneattester for relevante personer. Opgaven består i af indhente børneattester hos politiet, og holde styr på gyldigheds perioden af disse. Du får et lille kursus i hvordan dette foregår.

Kontakt: Kasseren.

Hjemmeside hjælp, Nyhedsredaktør

For at have en opdateret nyhedsstrøm på hjemmesiden, søger vi en person der vil være bejælpelig med dette. Opgaven består i at lægge nyhederne på hjemmesiden i tekst og billeder. Hjemmesiden er stramt opbygget og nyhederne er organseret i en database der er ret let at vedligeholde, det er en formular der skal udfyldes så kendskab til HTML etc. er ikke nødvendigt. Du får et lille kursus i hvordan.

Kontakt: Formanden.

Hjemmeside hjælp, Tekniker.

Bestyrelsen ønsker at have en god og solid hjemmeside, hvor information omkring sejlklubbens virke fremgår. Opgaven består i at vedligeholde hjemmesiden, det vil være være fint hvis du har lidt indsigt i HTML og måske også PHP.

Kontakt: Formanden.